learn

  • Belajar Sambil Bermain

    Bee Writer

    Bagi kanak-kanak kecil, apa sahaja aktiviti yang dilakukan adalah bermain. Mereka lebih seronok bermain  setiap masa. Lantaran itu semua aktiviti yang dilakukan kepada kanak kanak kecil terutamanya di taska harus mempunyai unsur positif dan harus dilakukan dalam suasana keriangan. Oleh itu kanak-kanak bersama tenaga-tenaga pengajar di Taska Vonad sering mengadakan aktiviti ‘circle time’ bersama kanak-kanak kecil mengikut perkembangan mereka. Antara aktiviti yang dilakukan ialah belajar mengira dan mengenal abjad ‘a, b, c’. Biarpun ia merupakan aktiviti biasa tetapi cara penyampaiannya berbeza supaya kanak-kanak tidak jemu dan sentiasa bersemangat dalam setiap perkara yang dilakukannya.  

Loving Little Muslims

gallerycontact